About

World-Nuqumority-Token

WorldNuqumorityToken (WNT) Sử dụng Hợp đồng thông minh của tiền ảo VIPSTAR (VIPS) có nguồn gốc từ 5 bảng tốc độ VIP mới WorldNuqumorityToken là một dự án hỗ trợ và tái tạo lại những ảnh hưởng của những người gặp phải thảm họa thiên tai trên khắp thế giới. Chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng chức năng quyên góp, phát triển nền tảng hỗ trợ của các cơ quan, hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng, hợp tác với chính phủ để mở các cơ quan địa phương trong tương lai. chúng tôi mong muốn đóng góp cho xã hội.

WhitePaper

 • Hình ảnh thiên tai 1
 • Hình ảnh thiên tai 2
 • Hình ảnh hỗ trợ thiên tai

Token

 • TÊN:
  World-Nuqumority-Token
 • KÍ HIỆU:
  WNT
 • TỔNG CUNG:
  20,000,000,000 WNT
 • CONTRACT (VIPS):
  985bd366fa0d7e486060cd35d87930f26c431d81
Bán ICO trên sàn giao dịch:40%
Presales:10%
Chúng tôi sẽ tiến hành 3 lần presale để lấy kinh phí niêm yết sàn giao dịch
Phân phối:15%
Để nâng cao nhận thức của WNT, sự kiện airdrop whitepaper WNT - 10 - Chúng tôi sẽ phân phối nó trên twitter, Discord…
Hoạt động:10%
Nó được sử dụng cho thù lao của đội ngũ hoạt động và phát triển.
Quỹ hoạt động:15%
Phát triển tiền tệ gốc, nền tảng hỗ trợ thảm họa. Chúng tôi sẽ sử dụng nó để phát triển hệ thống mạng hỗ trợ WNT và chi phí PR để cải thiện khả năng nhận dạng tên của WNT.
Khóa để được hỗ trợ:10%
Chúng tôi sẽ khóa lại 10% chi phí hỗ trợ tái tạo thảm họa. Nó được sử dụng như tiền hỗ trợ tùy thuộc vào tình huống khẩn cấp.

RoadMap

 • 2018.07~08

  Phát hành token

  Phân phối miễn phí sơ bộ

 • 2018.09

  Cải thiện nhận dạng tên của WNT

  WNT support network development

  Publish WHITEPAPER

 • 2018.10~12

  Presale

  Pháp nhân hóa

  Bảng liệt kê về giao dịch ở nước ngoài

  Bắt đầu bán với cùng mức 0.00000002 (2sat) như tiền ảo VIPSTAR (VIPS), sử dụng 40% tổng số lượng phát hành
  ※Một phần lợi nhuận được liệt kê sẽ được sử dụng để hỗ trợ tiền ảo VPIS.
  ※phần còn dư sẽ tiến hành lockup

  Thông báo của WNT cho các tổ chức hỗ trợ

  Liệt kê trên nhiều sàn giao dịch ở nước ngoài

  Cải thiện nhận dạng và giá trị tên WNT

  Phát triển nền tảng thông tin thiên tai đã bắt đầu

  Bắt đầu phát triển tiền tệ gốc

 • 2019~

  Nâng cao nhận thức thương hiệu của WNT và tăng cường tính thanh khoản

  Liệt kê về các sàn giao dịch lớn ở nước ngoài

  Xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện hỗ trợ bằng WNT

  Cộng tác với các cơ quan chính phủ

  Cải thiện chức năng của hệ thống thông tin thiên tai · Mạng hỗ trợ WNT

WNT News

 • World Nuqumority Token Hình ảnh của nhân vật chính thức
 • 2018/08/10World Nuqumority Token Xác định ký tự chính thức!!
 • 2018/08/06Từ lần hạ cánh thứ 2 bắt đầu ~ 9/15
 • 2018/08/02Logo chính thức · Tuyển dụng nhân vật
 • 2018/08/01Đã bắt đầu chiến dịch lời mời đầu tiên
 • 2018/07/24Bản phát hành chính thức của HP

 • 2018/07/24Bản phát hành DISCORD chính thức
 • 2018/07/23Việc thả không khí đầu tiên
 • 2018/07/15Tiền ảo World Nuqumority Token(WNT)đã ban hành
Danh sách mong muốn (Đang chuẩn bị)
Danh sách mong muốn (Đang chuẩn bị)

WNT Team

 • Hoạt động
  T・F
 • Hoạt động
  M・K